Dobrodošli!

IZBOR DOKUMENATA:

DOKUMENTI ZA ŠTAMPU Kreditni zahtevi i AZ, interni ugovori i AZ za zaposlene.

CENOVNICI I LAGERI Cenovnici dobavljača i interni lageri.

UPUTSTVA ZA RAD U RADNJAMA Uputstva za rad trgovaca.